Investeer in je gezondheid

SportClub Zoetermeer

Lidmaatschap

Investeer in je gezondheid

Wat kosten de trainingen?

GoFit   Winterseizoen Training 11 nog vast te stellen
Zomerseizoen Training 12 € 82,00
NordicFit    Winterseizoen Training 23 nog vast te stellen
Zomerseizoen Training  21 € 70,00
Power Walking  Winterseizoen Training 31 nog vast te stellen 
Zomerseizoen Training 32 € 82,00
SneeuwFit Winterseizoen Training 01 nog vast te stellen
Winterseizoen Training 02 nog vast te stellen

Je geeft je op voor het hele seizoen door het verschuldigde bedrag o.v.v. je naam en het trainingsnummer over te maken naar onze bankrekening: 
IBAN nummer NL71 INGB 0001 2955 35 t.n.v. SkiClub Zoetermeer e.o.
Om deel te kunnen nemen aan de trainingen moet je lid zijn van de vereniging.

Wat kost het lidmaatschap?

Het verenigingsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart het jaar erop.

Het lidmaatschap is per jaar verschuldigd en bedraagt:
• voor leden van de NSkiV €13,00
• voor niet-leden €22,00 per jaar.

Na aanmelding ontvang je een factuur om het lidmaatschap te betalen.

Word je in de loop van het verenigingsjaar lid, dan ben je het gehele bedrag verschuldigd. Dit geldt niet wanneer je in de laatste 3 maanden van het verenigingsjaar lid wordt, dan hoef je voor dat jaar geen lidmaatschap te betalen.